In English

Simulation with 3DEXPERIENCE - Evaluation of software for production flow simulation in manufacturing industry

Erik Bernérus ; Marc Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-29. Den ändrades senast 2016-10-19

CPL ID: 238594

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek