In English

Visualisation of Production Development - Merging Point Cloud and Block Layout to Support Factory Layout Planning

Robin Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-28. Den ändrades senast 2016-06-28

CPL ID: 238563

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek