In English

Evaluating Discrete Event Simulation for Railport Operations

Jonas Rappu ; Fredrik Tallroth
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-28. Den ändrades senast 2016-06-28

CPL ID: 238534

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek