In English

Analysis of Process Parameters critical for geometry deviations in hot forming processes

Ignacio Carrillo Iglesias
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-28.

CPL ID: 238524

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek