In English

Development of a procedure for identification of longitudinal car dynamics and implementation in a simulation environment

Anton Renner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX044/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-28.

CPL ID: 238517

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek