In English

Evaluation of background subtraction in pan-tilt camera tracking

Markus Hägerstrand ; Hjalmar Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX040/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-28. Den ändrades senast 2016-06-28

CPL ID: 238516

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek