In English

Lateral control of heavy duty vehicles in platooning using model predictive control

Wolgan Dovland Herrera ; Niklas Skog Lidander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX038/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-28. Den ändrades senast 2016-06-28

CPL ID: 238512

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek