In English

Design for Packaging and Crash Protection of Fuel Lines of Powertrain for Cars

Wenting Hu ; Jingxi Yan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-28. Den ändrades senast 2016-06-28

CPL ID: 238511

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek