In English

On frame asynchronous coded slotted ALOHA - Analysis of a reliable and low latency uncoordinated multible access technique

Erik Sandgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX036/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-28. Den ändrades senast 2016-06-28

CPL ID: 238508

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek