In English

Plattformsoberoende teknik för webbsidor - Responsiv webbsida för Miljöbron

Jonas Arvidsson ; David Fogelberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 45 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Miljöbron är en organisation som erbjuder projekt till studenter i samarbete med företag och på så vis ger studenter arbetslivserfarenhet. Miljöbron upplever att deras nuvarande webbsida är omodern, inte användarvänlig och tråkig att titta på. En ny webbsida har skapats från grunden åt Miljöbron som skall ge en mer modern bild av organisationen samt attrahera studenter och företag till att ta kontakt med organisationen. Webbsidan bygger på CMS:et Wordpress, då ett stort krav på webbsidan är att den ska vara lätthanterlig för personer som saknar programmeringskunskaper. Rapporten går igenom hur en responsiv webbsida utvecklas med hjälp av moderna webbutvecklingsverktyg.Publikationen registrerades 2016-06-28. Den ändrades senast 2016-06-28

CPL ID: 238504

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek