In English

Detection of coronary arteries in contrast-enhanced CT images

Fredrik Elofsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX035/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-28. Den ändrades senast 2016-12-08

CPL ID: 238503

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek