In English

Optimisation of parking layout - A mixed integer linear programming formulation for maximum number of parking spots, applicable for evluation of autonomous parking benefits

Malin Karlsson ; Richard Petersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX033/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-28. Den ändrades senast 2016-08-26

CPL ID: 238498

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek