In English

Vehicle detection and road scene segmentation using deep learning

Amrit Krishnan ; Jonathan Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX029/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]