In English

Inertial sensors for improving electromyographic classification of hand-gestures

Hans Atlason
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX023/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-28.

CPL ID: 238489

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek