In English

Instrumented safety device for osseointegrated transfemoral prostheses

Högna Hringsdottir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX015/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-28. Den ändrades senast 2016-12-07

CPL ID: 238487

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek