In English

Exploring the Suitability of Six Sigma in Major Swedish Construction Companies

Olof Sjöqvist ; MICHAEL VRBANC
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-39, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Six Sigma, Six Sigma in Construction, Six Sigma implementation, Six Sigma tools, Quality Development, Construction Processes, Construction Organisations, Organisational Culture, Swedish construction industry.Publikationen registrerades 2016-06-28. Den ändrades senast 2016-06-28

CPL ID: 238482

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek