In English

Conceptual design and FE analysis of a CLT wind turbine tower

Alejandro Álvarez Canel ; Darío Fernández Cortizo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2016:21, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-28. Den ändrades senast 2016-06-28

CPL ID: 238418

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek