In English

Interior Design of Sky Transportation Modules - Development of an Accessible Seating Environment for Passenger Transportation between Uppsala and Arlanda Airport

Ida Evervall ; Mikael Wiberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-27. Den ändrades senast 2016-07-05

CPL ID: 238402

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek