In English

AVIP - Autonomous vehicles' interaction with pedestrians - An investigation of pedestrian-driver communication and development of a vehicle external interface

Tobias Lagström ; Victor Malmsten Lundgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-27. Den ändrades senast 2016-07-05

CPL ID: 238401

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek