In English

Service companies’ offshoring practices in the IT and construction industries - A comparative study

Dan Ekberg ; STEPHANE JOUIN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-7, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: offshoring; offshored engineering; offshoring strategies; integration; global virtual terms; culture; communication; trustPublikationen registrerades 2016-06-27. Den ändrades senast 2016-06-28

CPL ID: 238399

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek