In English

Parans Solar Lighting Fjärrkontroll - Android applikation för enklare styrning och felsökning av ljusinsamlingspaneler

Henrik Numé ; Tobias Nielsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 32 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Parans Solar Lighting är ett företag som levererar helhetslösningar för att leda in solljus in i byggnader. Detta gör de med hjälp av mottagare placerade på tak, kallad SP3 hädanefter, vilka följer solen under dagtid och sedan ställer sig riktade mot den del av horisonten där solen väntas att stiga. Dock kan SP3 tappa positionsdata. Då detta händer kommer den inte längre följa solen optimalt och kan i vissa fall förbli orörlig. Att felsöka och ta fram loggar ur en SP3 kräver viss tekniskt kunnande och det händer att det är Parans egna tekniker som måste åka ut för att extrahera dess data. För att underlätta service av dessa SP3 har Parans framfört en önskan om att få en fjärrkontroll utvecklad. De krav som finns är att den ska kunna utföra samtliga basinställningar av enheten samt kunna skicka log-data till Parans support. De krav som ställdes på enheten utöver funktionalitet var att hårdvaran skulle vara baserad på en Android-lösning, alternativt Raspberry Pi med embedded Linux, eller en likvärdig lösning. Det som projektet har resulterat i är en lösning baserad på Android.

Nyckelord: Android, seriell kommunikation, CP2102, fjärrkontrollPublikationen registrerades 2016-06-27. Den ändrades senast 2016-06-27

CPL ID: 238379

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek