In English

Value creation and appropriation in the esports industry

Henrik Nel Jerkrot ; Shahin Adl Zarrabi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 85 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2016:090, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-27. Den ändrades senast 2016-06-27

CPL ID: 238371

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek