In English

Learnings from the front end of radical product innovation in mature firms

Eric Schillström ; Victor Sellman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 73 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2016:062, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-27. Den ändrades senast 2016-06-27

CPL ID: 238369

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek