In English

Like To Learn - En frontend- och backendlösning implementerad i Unity och Java

Jenny Forsberg ; Fifi Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 42 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Like To Learn är en läroplattform bestående av Unityspel som kan styras av lärare via en webbapplikation. På en webbsida kan en lärare skapa kurser som sedan elever kan träna på genom att spela spelet. Syftet med produkten är att göra lärandet, framför allt läxförhör, roligare för elever, men även att underlätta lärares arbetssituation genom att minska arbetet m

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.