In English

Like To Learn - En frontend- och backendlösning implementerad i Unity och Java

Jenny Forsberg ; Fifi Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 42 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Like To Learn är en läroplattform bestående av Unityspel som kan styras av lärare via en webbapplikation. På en webbsida kan en lärare skapa kurser som sedan elever kan träna på genom att spela spelet. Syftet med produkten är att göra lärandet, framför allt läxförhör, roligare för elever, men även att underlätta lärares arbetssituation genom att minska arbetet med rättning.

Uppsatsen syftar till att implementera en klient-server-lösning i ett befintligt Unityspel och undersöka hur väl Java fungerar som en RESTful service. Ramverket Spring har använts för att utveckla programvara. Det stödjer ett enkel säkerhetsskydd inom ramen och motsvarande testmetoder. En prototyp av denna lösning presenteras i en virtuell Linux-maskin som nu är placerad i Azures molnmiljö.

Unityspelet, som används i examensarbetet, skapades ursprungligen i ett annat projekt. Det är ett pedagogiskt 3D-spel riktat till mellanstadieelever, och består av ett blockbyggsystem tillsammans med flera minispel. Under examensarbetet har en klientlösning implementerats i det precis som ett flerspelarläge. Lösningen skapar möjlighet för spelare att följa sina framsteg i spelet på flera olika plattformar.

Eftersom det är mycket viktigt att ta med användarna tidigt under en utvecklingsprocess har en undersökning gjorts för att kontrollera användbarheten hos produkten. Dessa användarrecensioner föreslår olika saker som framtida funktioner, vissa redan genomförda under arbetsgång.

Nyckelord: klient-server, RESTful, Unity, Spring, Java, pedagogik, gamificationPublikationen registrerades 2016-06-27. Den ändrades senast 2016-06-27

CPL ID: 238364

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek