In English

Automatisering och Digitalisering av ISO-9001 Dokumentationshantering

Elvedin Cuskic ; Elias Hult Pappas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 46 s.
[Examensarbete på grundnivå]

ISO-9001 är en standard för ledningssystem i företag och organisationer som innehar certifieringen. Ett ledningssystem beskriver ett tillvägagångssätt för hur verksamheten ständigt skall förbättras och justeras för att möta kundernas behov. Genom att kontinuerligt utföra kvalitetsgranskningar ser verksamheten till att fortsättningsvis uppfylla de krav som finns uppställda i standarden, certifieringen blir ett bevis på att kvalitetsarbetet faktiskt håller måttet. För att komma ett steg närmare mot att automatisera kvalitetsgranskningsprocessen har en produkt tagits fram genom samarbete med Altran i syfte om att utveckla en mobillösning där utförandet av kvalitetsgranskningarna effektiviseras och tas digitalt. Arbetet har resulterat i en mobilanpassad applikation som låter användare utföra kvalitetsgranskningar enligt en mall digitalt i sin telefon. Vid avslutad kvalitetsgranskning genereras dokument utifrån ifylld mall. Resultatet är ett stort steg mot ett mer modernt och digitalt arbetssätt inom företag och organisationer vad gäller upprätthållandet av kvalitetsarbetet.

Nyckelord: ledningssystem, kvalitetsgranskning, mobil, applikationPublikationen registrerades 2016-06-27. Den ändrades senast 2016-06-27

CPL ID: 238361

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek