In English

Undersökning av Nötning i 3D-printade Plastkugghjul

Study of wear in 3D-printed plastic gears

TARIK FILIPOVIC ; OLA NILSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 152/2016, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-06-27. Den ändrades senast 2016-06-27

CPL ID: 238338

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek