In English

INTER-ORGANIZATIONAL COLLABORATION - IN THEORY AND PRACTICE: Based on a multiple-case study in the automotive industry

Olof Gustafsson ; Johan Magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2016:051, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-23. Den ändrades senast 2016-06-23

CPL ID: 238220

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek