In English

Success factors for innovations entering the medtech market

Sara Turcinov
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 72 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:117, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-23. Den ändrades senast 2016-06-23

CPL ID: 238216

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek