In English

Do Startup Teams Really Matter in Venture Funding Processes?

Pauline Daremark ; Lennart Lundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 89 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2016:089, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-23. Den ändrades senast 2016-06-23

CPL ID: 238215

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek