In English

Vehicle Motion Priority - Motion Analysis of Deceleration While Cornering

Robert Samefors ; Karl-Johan Hagelin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2016:50, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Vehicle Dynamics, Vehicle motion, Motion priority, Integrated control, Integrated vehicle motion, control, Braking, Steering, Braking distance, O-tracking, Lane utilization, Optimal control, Pseudo spectral collocation method, PROPT, SafetyPublikationen registrerades 2016-06-23. Den ändrades senast 2016-09-16

CPL ID: 238170

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek