In English

Dynamic simulation of an oil and gas well stream

Erik Rilby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-23. Den ändrades senast 2016-06-23

CPL ID: 238159

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek