In English

Exploring the Challenges of Reverse Innovation

Juha Rosenström ; Ann-Christine Sommer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 97 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2016:076, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-22. Den ändrades senast 2016-06-22

CPL ID: 238133

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek