In English

Dual mass flywheel for torsional vibrations damping - Parametric study for application in heavy vehicle

Gérémy Bourgois
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2016:22, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-22. Den ändrades senast 2016-06-22

CPL ID: 238131

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek