In English

Applying a Venture Capital Approach for How Strategic Incumbent Corporations Shall Evaluate High Technology Start Ups

Johan Nänzén ; Alexander Fritjofsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 90 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2016:033, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-22. Den ändrades senast 2016-06-22

CPL ID: 238130

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek