In English

Thin films of Spider silk proteins and Elastin-like polypeptides. Long-range ordered structures and Antimicrobial properties.

Peter Tran
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: spider silk, surfactant, long-range order, ELP, denaturing, AMPPublikationen registrerades 2016-06-22.

CPL ID: 238129

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek