In English

Kommunikationsplattform för vårdärenden. En applikation för kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare

Martin Claesson ; Andreas Bäckevik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 50 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Vården är i behov av att modernisera de kommunikationssätt som används mellan vårdgivare och vårdtagare. Idag sker kommunikation mellan dessa parter via brev, telefon eller i personmöte. Detta medför långa väntetider och onödig tidsuppbokning för att eventuellt endast leverera resultat. Uppdragsgivaren på Läkarhuset i Göteborg önskar att skapa ett kommunikationssätt som förenklar uppgifter och sparar tid för båda parter. Denna rapport ämnar att besvara hur en IT-plattform inom vården kan konstrueras. Även vilka tjänsteplattformar som kan användas för att ta projektet i produktion och göra det användbart för flera olika vårdkoncerner diskuteras. Samt vilka åtgärder och identifieringar som krävs för att ansluta till en sådan tjänst.

Den prototyp som har utvecklats är en Androidapplikation och en webbapplikation. I Android-applikationen kan vårdtagare besvara hälsoformulär, se stegdata och skicka meddelanden till sin vårdgivare. I webbapplikationen kan vårdgivare lägga till sina vårdtagares mobilenheter och få insamlad data från dessa sammanställt grafiskt. Vårdgivaren kan även skicka meddelanden till de vårdtagare som anslutit sig. I prototypen lagras ingen patientdata då syftet endast är att visa funktioner som är möjliga att använda i en sådan tjänst. Mobilapplikationen är endast utvecklad för Android-enheter med fokus på att kunna demonstrera funktionalitet. Kommunikationen mellan applikationerna sker via JSON och därför kan andra kommunikations- eller tjänsteplattformar integreras.Publikationen registrerades 2016-06-22. Den ändrades senast 2016-06-22

CPL ID: 238123

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek