In English

Oxidation Behavior of FeCr Steels Interconnect in Low pO2 Environments of Solid Oxide Electrolysis Cells

Swathi Kiranmayee Manchili
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-22. Den ändrades senast 2016-06-22

CPL ID: 238104

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek