In English

Numerical model reduction with error estimation in computational homogenization of transient heat flow

Emil Aggestam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2016:16, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-21. Den ändrades senast 2017-11-29

CPL ID: 238070

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek