In English

Förnyelsebara alkoholer och aminer som gröna startmaterial i en hydrogen borrowing-reaktion

Anders Ahlbom ; Sandra Franz ; Michaela Gullstrand ; Rickard Lindroth ; Derk de Muinck ; Leonard Utbult
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-21. Den ändrades senast 2016-06-21

CPL ID: 238069

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek