In English

Metallorganiska ramverksföreningar för koldioxidadsorption

Erik Kullberg ; Måns Gerdtsson ; Sara Juul ; Erik Östermark ; Ylva Grampp ; Torbjörn Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-21. Den ändrades senast 2016-06-21

CPL ID: 238068

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek