In English

Metodoptimering för syntetisering av titandioxidmikrokapslar genom en lösningsmedelsburen emulsion

Tobias Persson ; Johanna Eriksson ; Sandra Hultmark ; Sozan Darabi ; Rikard Niklasson ; Frida Bilén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-21. Den ändrades senast 2016-06-21

CPL ID: 238067

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek