In English

Extraktion och kemisk modifiering av hemicellulosa

Jessica Fredriksson ; Emilia Artursson ; Gustav Eriksson ; Linnea Viklund ; Özlem Temur ; Albin Tärnåsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-21. Den ändrades senast 2016-06-21

CPL ID: 238065

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek