In English

Preventing hyperthermia among children and dogs left in cars

Josephine Eriksson ; Meltem Temur
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-21. Den ändrades senast 2016-06-21

CPL ID: 238057

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek