In English

Loop - Development of a washable laundry bag that facilitates the laundry cycle and encourages shared washing

Toni Maric ; Jesper Sörensen Dahlberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-21. Den ändrades senast 2016-07-01

CPL ID: 238056

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek