In English

Design av kniv som inte sjunker - För arbete på fiskodlingar i Skandinavien

Design of knife that does not sink

Daniel Berg ; Oliver Bolin ; Jonatan Rosman ; Viktor Westberg ; Fanny Wikman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-21. Den ändrades senast 2016-09-23

CPL ID: 238050

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek