In English

Body in White Architecture for an electric vehicle concept

Josue Enriquez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-21. Den ändrades senast 2016-06-21

CPL ID: 238043

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek