In English

Gravitationskompensering vid icke-stel variationssimulering av plåtsammansättningar

Gravity Compensation in Non-Rigid Variation Simulation of Sheet Metal Assemblies

Claudia Ardelean ; Filip Kleverud
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-06-21. Den ändrades senast 2016-06-21

CPL ID: 238041

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek