In English

Att skapa stödjande dokument för processer

Creating supporting documents for processes

Ida Larsson ; Marika Thorén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-06-21. Den ändrades senast 2016-10-20

CPL ID: 238040

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek