In English

Challenges of using autonomous drive technology for autonomous transports in car manufacturing

Josefin Karlqvist ; Louise Alinde Sundbeck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-21. Den ändrades senast 2016-06-21

CPL ID: 238027

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek