In English

Språkövningsapplikation: Applikation för att träna på glosor och dess böjningsformer

David Johnsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 37 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Idag finns många tekniska hjälpmedel såsom mobilapplikationer och webbsidor, för personer som vill lära sig främmande språk. Många sådana hjälpmedel låter dock bara användaren träna på glosor i deras grammatiska grundform. De språkstuderande lär sig då inte känna igen orden i andra böjningsformer, något som är viktigt för att lära sig ett språks grammatik. Det här arbetet har gått ut på att skapa en applikation som hjälper språkstuderande, genom att förhöra dem på glosor i olika grammatiska böjningsformer. Arbetet har inte utförts åt eller vid något företag eller annan organisation, utan är ett helt självständigt arbete. Två applikationer har utvecklats, en för vanliga datorer och en för androidtelefoner. Dessa prototyper visar att språkövningsapplikationer av detta slag går att utveckla, även om just de applikationer som utvecklats i arbetet är mycket begränsade med avseende på antal språk, ordklasser och böjningsformer som stöds.

Nyckelord: språk, grammatik, inlärning, GF, Java, Android.Publikationen registrerades 2016-06-21. Den ändrades senast 2016-06-21

CPL ID: 238025

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek